Supernove-INO

SN2009kr
NGC 1832
  
                        
SN2009kq
MCG +05-21-1
  
                        
SN2009kn
MCG -03-21-6
  
                        
SN2009kk                            
SN2008in
M 61
  
                        
SN2007rz
NGC 1590
  
                        
SN2007pk
NGC 579
  
                        
SN2007rt
UGC 6109
  
                        
SN2007on
NGC 1404
  
                        
SN2007od
UGC 12846
  
                        
SN2007le
NGC 7721
  
                        
SN2007kk
UGC 2828
  
                        
SN2007kg                           
SN2007ke
NGC 1129
  
                        
SN2007iq
UGC 3416
  
                        
SN2007hv
UGC 2858
  
                        
SN2007hj
NGC 7461

SN2007hj  
                        
SN2007fb
UGC 12859
  
                        
SN2006C
UGC7020
  
                        
SN2006st
NGC 4017
  
                        
SN2006X
M 100
  
                        
SN2006W                           
SN2006ao                           
SN2006bp                           
SN2005cs
M 51
  
                        
SN2005ls
MCG +7-7-1
  
                        
SN2005kk
NGC 3323
  
                        
SN2005kh
NGC 3094
  
                        
SN2005ip
NGC 2906
  
                        
SN2005ay
NGC3938
  
                        
SN2005do
UGC 2495
  
                        
SN2005dp
NGC5630
  
                        
SN2005cp
UGC 12886
  
                        

 

Kilka słów o mnie

Adam Malinowski: astronom, alpinista, speleolog. Uczestnik wypraw w Ałtaj, Kilimanjaro, Sajany, Kamczatkę, Tien-Shan. Organizator wypraw na Całkowite zaćmienia Słońca: Węgry (1999), Zambia (2001), Novosibirsk (2008) i inne. 

Galerie zdjęć

Przydatne linki

Aktualności