Жүма фото

Блог

Өзумдун шөнундө сөздөр

Менин атым Адам Малиновский. Мен астроном, альпинист, спелеолог. Алтайга, Килиманджарого, Саяныга, Камчаткага, Тяхь-Шаньга экспедиц ияларга каташуучу.